October 25,2021 | ۱۴۰۰/۰۸/۰۳

صدای زنان برای تغییر

نمایش توانایی زنان در نمایش‌گاه “توان‌مندی زنان افغان”

عکاس: بهشته عزیز

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک