May 09,2021 | ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

صدای زنان برای تغییر

خشونت بر زنان در فضای آن‌لاین

توسعه‌ی فن‌آوری رسانه‌ای، تأثیر زیادی بر روابط میان افراد گذاشته است، اما از سوی دیگر، توسعه‌ی شبکه‌های اجتماعی، نوع دیگری از خشونت و آزار اذیت را در ...

زن و ورزش