May 09,2021 | ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

صدای زنان برای تغییر

شکایت دانش‌آموزان از مشکل کمبود کتاب

کمبود کتاب در مکتب‌ها مشکلی است که همه‌ساله دانش‌آموزان و آموزگاران را با چالش‌های زیادی مواجه می‌کند. ام‌سال نیز شماری از دانش‌آموزان می‌گویند با این...

زن و دانش