هیاتی از کمیسیون اروپا به شمول نماینده‌ی ویژه‌ی اتحادیه‌ی اروپا برای افغانستان در دیدار با امیرخان متقی وزیر خارجه‌ی طالبان و برخی دیگر از مقام‌های این گروه، شرایط کمک‌های بشردوستانه و توسعه‌یی اروپا را به طالبان اعلام کردند.

این گفت‌وگو در قطر و برای دو روز انجام شده است.

در بیانیه‌ی هیات اروپایی آمده است که از طالبان خواسته شده تا برای ایجاد دولتی همه‌شمول با حضور زنان و نماینده‌های قومی و مذهبی گام‌های «سریع و معنادار» برداشته شود.

هم‌چنان اتحادیه‌ی اروپا آمادگی خود را برای بررسی کمک‌های مالی در کنار کمک‌های بشردوستانه اعلام کرده است.

گفته شده که این کمک‌ها بیشتر برای خدماتی چون آموزش و بهداشت و بهبود وضعیت معیشتی مردم است که بر اساس معیارهای تعریف شده‌ی اروپایی دست‌رسی برابر دختران و پسران به آموزش و برنامه‌های درسی در همه‌ی سطح‌هاست.

در بیانیه هم‌چنان آمده که هیات طالبان نیز به حفظ و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی از جمله آزادی زنان، اقلیت‌ها و آزادی بیان و رسانه‌ها تعهد سپردند.

طالبان می‌گویند که در این گفت‌وگو از نمایندگان اتحادیه‌ی اروپا خواسته شده پیشرفت‌ها در افغانستان از طریق همکاری به جای فشار به دست آید و مسایل بشردوستانه باید از ملاحظات سیاسی جدا شود.

سفارت‌های کشورهای غربی در کابل پس از تسلط طالبان در پانزدهم آگست، بسته شدند و کارکنان آنان به دوحه انتقال یافتند تا از آن‌جا امور افغانستان پیش ببرند.

در بخشی از دیدار سه جانبه که در کنار هیات‌های طالبان و اتحادیه‌ی اروپا، نمایندگان قطر نیز حضور داشتند، بر تداوم این گونه نشست‌ها تاکید شد.

سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail