کارگاه آموزشی حق دسترسی به اطلاعات برای شهروندان و فعالان جامعه‌ی مدنی از سوی دفتر برابری برای صلح و دموکراسی برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی زنان از شهرستان‌های دور و نزدیک و ناحیه‌های شهر اشتراک کرده بودند.

مسؤولان برگزارکننده، هدف از برگزاری این کارگاه را افزایش آگاهی شهروندان و فعالان جامعه‎‌ی مدنی در مورد قانون حق دسترسی به اطلاعات بیان می‌کنند.

فاطمه فراهی مسؤول دفتر برابری برای صلح و دموکراسی می‌گوید این کارگاه جهت افزایش آگاهی شهروندان و فعالان جامعه‎ی مدنی برگزار شده است تا زمانی‌که یک زن برای درخواست اطلاعات به یک اداره می‌رود از این قانون و نحوه‌ی درخواست اطلاعات آگاه باشد.

این کارگاه هم‌زمان در ولایت‌های کابل، بلخ، ننگرهار و بامیان نیز برگزار شده است.

این نهاد قرار است در آینده، برنامه‌های آگاهی‌دهی پیرامون فساد اداری نیز برگزار کند.

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail