صنایع دستی نوعی کار است که در آن لوازم تزئینی و کاربردی تنها با استفاده از دست یا ابزار ساده ساخته می‌شود. این نوع صنعت تنها یک کالا برای مبادله نیست بلکه خصوصیات فرهنگی و ویژگی‌های اقوام از طریق صنایع دستی مبادله می‌شود و نوعی ارتباط را ایجاد می‌کند. تولیدکنندگان صنایع دستی در افغانستان اما همواره از کم‌توجهی حکومت و علاقه‌ی کم مردم به تولیدات شان شکایت داشته اند برای صحبت در مورد چند و چون این موضوع با منیژه وافق، رییس اتاق تجارت و صنعت زنان افغانستان گفت‌وگویی داریم.

پرسش: صنایع دستی مشهور افغانستان کدام‌هاست؟

پاسخ: در میان صنایع دستی در افغانستان قالین از همه مشهورتر است که در سطح افغانستان و خارج از کشور از رونق خوبی برخوردار بوده و هنوز هم هست و اگر تلاش بیشتر صورت گیرد می‌تواند به رونق گذشته‌ی خود برگردد. سپس صنایعی چون خامک، چرم، کندن‌کاری و شیشه نیز از شهرت خاصی برخوردار است.

پرسش: بیشترین تولیدکنندگان صنایع دستی زنان اند یا مردان؟

پاسخ: در افغانستان بیشترین تولیدکنندگان صنایع دستی زنان اند. به ویژه تولیدکنندگان قالین، گلم و نمد. به جز از صنعت چرم و شیشه که مردان کار می‌کنند، در دیگر موارد بیشتر زنان به تولید صنایع دستی مصروف اند. با این حساب می‌توان گفت که ۹۰ درصد از تولیدکنندگان صنایع دستی زنان اند.

پرسش: چقدر از صنایع دستی که در افغانستان تولید می‌شود به خارج از کشور صادر می‌شود؟

پاسخ: آمار مشخصی از میزان درآمد از صادر صنایع دستی کشور وجود ندارد به جز قالین که در سال‌های پیش نزدیک به ۳صد یا ۴صد میلیون دالر از صادر صنعت قالین عاید داشتیم.

پرسش: هم‌زمان با بدتر شدن اوضاع امنیتی، سرمایه‌گذاری‌ها در کشور کم شده است، این چه تاثیری روی کار تولیدکنندگان صنایع دستی داشته است؟

پاسخ: چون بیشترین تولیدکنندگان صنایع دستی زنان اند و زنان بیشتر در خانه‌ها کار می‌کنند این کم شدن سرمایه‌گذاری‌ها تاثیر چندانی روی صنایع دستی نداشته است.

پرسش: برنامه‌های شما برای بهبود وضعیت صنعت‌کاران چیست؟

پاسخ: ما روی تولید، طرح، بسته‌بندی و بازاریابی صنایع دستی با تولیدکنندگان آن به صورت روزانه کار می‌کنیم. برای بهبود این وضعیت، از سال ۲۰۱۸ به این سو، علامت تجارتی ایجاد کردیم که یک پروسه‌ی تصدیق است و طی این پروسه؛ کیفیت، بسته‌بندی و برخی دیگر موارد در تولید صنایع دستی ارزیابی شده و برای شان اجازه داده می‌شود که از این علامت استفاده کنند و ما هم از این طریق اطمینان پیدا می‌کنیم که کسانی را که تصدیق کردیم و از علامت استفاده می‌کنند اگر برای شان تلاش بیشتر شود می‌توانند با بازارها و مشتری‌های بیرون از افغانستان وصل شوند و به تقاضاهای آنان پاسخ دهند. از سال ۲۰۱۸ به این سو ۴۸ شرکت تصدیق شده است و ما به این امید استیم که از طریق این پروسه، تولیدکنندگان روی بهبود کیفیت کالاهای خود کار و بتوانند با تولیدات وارداتی رقابت کنند.

پرسش: دلیل این که مردم، از کالاهای خارجی بیشتر از صنایع دستی استفاده می‌کنند چیست؟

پاسخ: من فکر می‌کنم دلیل عمده قیمت آن است. بیشتر واردکنندگان به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی مردم کالاهای کم‌کیفیت را وارد می‌کنند و به قیمت نازل می‌فروشند اما چون صنایع دستی با زحمت زیادی تهیه می‌شود، به این دلیل قیمت بیشتری دارد.

ترتیب: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail