شماری از بازرگانان زن در هرات به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر و برای فروش تولیدات شان نمایش‌گاه سه روزه‌ی “عید بازار” برگزار کرده اند. در این نمایش‌گاه بیش از ۵۰ بازرگان زن تولیدات شان را به نمایش گذاشته اند.

هدف از راه‌اندازی این نمایش‌گاه، رونق کار بازرگانان زنی است که در قسمت فروش میوه‌های خشک و لوازم تزئینی کار می‌کنند.

مسؤولان برگزاری این نمایش‌گاه می‌گویند که بازدیدکنندگان می‌توانند در این نمایش‌گاه با محصولات این بازرگانان سفره‌های عید شان را تزئین کنند.

رومینا عثمانی، رئیس اتاق تجارت و صنعت زنان در هرات  برگزاری این نمایش‌گاه‌ها را برای رونق تجارت بازرگانان زن موثر عنوان می‌کند.

وی می‌افزاید: «کم‌بود بازار فروش یکی از مشکلات عمده‌ی بازرگانان زن در هرات است.»

خانم عثمانی هم‌چنان می‌گوید که باید مکان‌های مناسبی برای فروش تولیدات این بازرگانان در شهر ایجاد شود.

به گفته‌ی او، نبود نمایش‌گاه‌های دایمی یکی ‌دیگر از چالش‌های بازرگانان زن است.

درهمین حال شماری از بازرگانان زن برگزاری این نمایش‌گاه‌ها را برای فروش و بازاریابی تولیدات شان مفید می‌دانند.

خانم کریمی، یکی از بازرگانان زن در هرات که در این نمایش‌گاه زعفران و مواد غذایی می‌فروشد می‌گوید که این نمایش‌گاه‌ها برای آنان کمک کرده است تا تولیدات شان را بفروشند.

وی می‌افزاید: «جای و مکان مناسب در شهر نداریم تا تولیدات خود را بفروشیم، این نمایش‌گاه‌ها تا حدی موثر است.»

به گفته‌ی او مسؤولان باید برای فروش بیشتر تولیدات بازرگانان زن برای آنان بازارهایی را در شهر ایجاد کنند.

از سویی هم برخی  از بازرگانان می‌گویند که حمایت مردم از تولیدات داخلی سبب رشد صنعت آنان می‌شود.

محدثه احمدی، یکی دیگر از بازرگانان می‌گوید، در ماه رمضان فروشات شان کم‌ بوده و آنان می‌خواهند در آستانه‌ی عید، فروشات بیشتری داشته باشند.

وی می‌افزاید: «با امکانات کم‌تری تولیدات خود را تهیه می‌کنیم و مکان مناسبی برای فروش تولیدات خود نداریم.»

به گفته‌ی او، در آستانه‌ی عید، مردم از میوه‌های خشک و لوازم تزئینی بیشتر استفاده می‌کنند.

در این میان اما، برخی از بازرگانان از استقبال کم مردم از تولیدات داخلی شکایت می‌کنند.

پریسا ناصری، یکی دیگر از بازرگانان می‌گوید که مردم از تولیدات خارجی بیشتر استفاده می‌کنند.

وی می‌افزاید، محصولات آنان در نمایش‌گاه‌ها زیاد به فروش نمی‌رسد اما در بخش بازاریابی برای آنان کمک می‌کنند.

این درحالیست که بازرگانان زن در هرات هم‌واره از کم‌بود مکان‌های مناسب برای فروش تولیدات شان شکایت می‌کنند.

گزارش‌گر: بهشته عزیز

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail