براساس اطلاعات وزارت معارف کشور، در دو دهه‌ی پسین، سطح سواد شهروندان ۱۵ درصد افزایش یافته است و اکنون ۴۳ درصد از جمعیت کشور باسواد اند.

نظر به اطلاعات این وزارت ۵۷ درصد از جمعیت کشور بی‌سواد اند که بیش از ۴۵ درصد آن را زنان تشکیل می‌دهند.

مسؤولان در وزارت معارف کشور می‌گویند که سطح سواد شهروندان سراسر کشور در جریان ۱۸ سال اخیر از ۲۸ درصد به ۴۳ درصد افزایش یافته است.

نجیبه آرین، سخنگوی وزارت معارف کشور می‌گوید که برای افزایش سطح سواد شهروندان در شهرستان‌های دوردست کشور آنان برنامه‌های سوادآموزی در سراسر کشور راه‌اندازی کرده اند.

او می‌گوید، برنامه‌های سواد آموزی که در سراسر کشور و مناطق دور دست برگزار شده است تاثیر مثبت جهت افزایش سواد شهروندان و به ویژه زنان داشته است.

خانم آرین می‌افزاید: «در سال جاری ۱۰ هزار صنف سواد آموزی در سراسر کشور دایر شده است و بیش از یک صد و ۲۰ هزار شهروند در آن آموزش می‌بینند که بیش از ۴۵ درصد آن زنان اند.»

به گفته‌ی او زنان بیشتر در مناطق دوردست کشور به دلیل فقر و وضعیت بد امنیتی  از سواد محروم شد اند و آنان تلاش می‌کنند تا تعداد زیادی از زنان را در برنامه‌های سواد آموزی آموزش دهند.

خانم آرین هم‌چنان می‌گوید که در دو دهه‌ی اخیر سطح سواد زنان در کشور افزایش یافته است.

کاهش سطح سواد شهروندان کشور در جریان ۵ سال اخیر

مسؤولان در اداره‌ی احصائیه و معلومات کشور می‌گویند که سواد شهروندان کشور نسبت به سال ۱۳۹۵، ۲.۳ درصد کاهش یافته است.

بر اساس آمار‌ی که این اداره‌ به دست می‌دهد، سطح سواد زنان کشور در سال ۲۰۲۰ به ۲۱.۷ درصد می‌رسد.

رویینا شهابی، سخنگوی اداره‌ی احصائیه و معلومات می‌گوید که در یک سال گذشته ۴۴ درصد زنان شامل تعلیمات ابتدایی و ۲۹.۵ درصد آنان شامل تعلیمات متوسطه و لیسه شده اند.

وی می‌گوید، ۴.۹ درصد زنان در یک سال گذشته در کشور شامل تحصیلات عالی شده اند.

خانم شهابی می‌افزاید: «۳۶.۱ درصد جوانان و ۵۴ درصد بزرگ‌سالان در کشور با سواد اند.»

به گفته‌ی او، ۳۴.۱ درصد جوانان در کشور بی‌کار بوده و بی‌سواد اند.

فقر، ناامنی و عرف‌های ناپسند در جامعه عوامل بی‌سوادی زنان

برخی از آگاهان امور آموزش و پرورش در هرات وجود دیدگاه‌های سنتی و کم‌بود امکانات را از جمله عوامل بی‌سوادی زنان در جامعه می‌دانند.

پروین پوران، یکی از آگاهان بخش آموزش و پرورش می‌گوید که کم‌بود در مکتب‌های شهرستان‌های دور دست کشور سبب شده تا شماری از زنان از سواد محروم شوند.

وی می‌افزاید: «مناسبات سنتی که در جامعه‌ حاکم است سبب شده تا زنان سهم کم‌تری در جامعه داشته باشند.»

به گفته‌ی او، سواد در کشور روی‌کرد سنتی دارد و باید از این حالت بیرون شود.

خانم پوران می‎گوید که برای این که زنان حضور پررنگی در بخش آموزش و پرورش داشته باشند باید برای مردم در مورد اهمیت آموزش زنان آگاهی‌دهی صورت گیرد.

در همین‌حال  برخی از آگاهان امور آموزش و پرورش در هرات، از ساختار آموزش و پرورش کشور در راستای بلند بردن شمار افراد با سواد، انتقاد می‌کنند.

طارق سعیدی، آگاه بخش آموزش و پرورش می‌گوید برای افزایش سطح سواد شهروندان در کشور از لحاظ کمی و کیفی باید بیشتر تلاش شود.

وی می‌گوید که در طول دو دهه‌ی اخیر سطح سواد شهروندان در کشور افزایش یافته است اما باید در این بخش تلاش‌های بیشتری صورت گیرد.

آقای سعیدی می‌افزاید: «ساختار آموزش و پرورش کشور ما مشکل دارد و باید تغییر کند.»

او هم‌چنان می‌گوید، باید یک جنبش سرتاسری در کشور به وجود آید تا در نظام آموزش و پرورش تغییرات ایجاد شود.

به گفته‌ی او، زنانی که در روستاها اند به دلیل ناامنی‌ها و کم‌بود امکانات آموزشی از سواد محروم می‌شوند.

این در حالیست که در جریان دو دهه‌ی اخیر حضور زنان در بخش‌های اجتماعی، اقتصادی، تجارت و غیره پررنگ بوده و آنان در این بخش‌ها دست‌آوردهای زیادی داشته اند.

گزارش‌‌گر: بهشته عزیز

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail