شماری از زنان فعال هرات در گردهمایی با حضور سه زنی که قرار است یکی از آنان در نشست صلح استانبول اشتراک‌ کنند، نگرانی‌ شان را از حضور کم و نمادین زنان در مذاکرات صلح ابراز کردند.

شماری از فعالان حقوق زن و کنشگران مدنی در این گردهمایی، خواست‌های شان را پیرامون پروسه‌ی صلح و حضور معنادار زنان بیان کردند.

در نشست استانبول در باره‌ی صلح افغانستان، ۱۱۷ از سراسر کشور قرار بود اشتراک کنند اما به دلیل محدودیت‌های که در بخش رفت‌ وآمد این زنان به کشور ترکیه وجود دارد، بیست زن فعال از تمام ولایات کشور به این نشست اشتراک خواهند کرد.

از ولایت هرات از میان فرشته یعقوبی، ثریا پاک‌زاد و معصومه جامی قرار است یکی از آنان به مذاکرات صلح استانبول، شرکت کند.

برخی از زنان فعال هرات می‌گویند که زنان تاکنون حضور معناداری در مذاکرات صلح نداشته اند و پیرامون حقوق زنان کشور در مذاکرات صلح بحثی نشده است.

فرزانه کریمی، کارشناس جندر ولایت هرات می‌گوید که آنان از زنانی که قرار است در نشست صلح استانبول اشتراک ‌کنند، می‌خواهند تا برای دفاع از حقوق زنان در این نشست دفاع کنند.

وی می‌افزاید: «زنانی که در این نشست اشتراک می‌کنند باید حضور معنا داری داشته باشند و برای دفاع از حقوق زنان مبارزه کنند.»

خانم کریمی می‌گوید، خواست آنان این است تا زنان پس از مذاکرات صلح با حفظ دست‌آوردهای شان در اجتماع فعالیت کنند.

در همین حال، برخی از زنان فعال در هرات ناامیدی شان را از حضور نمادین زنان در میز مذاکرات صلح ابراز می‌کنند.

فرشته یعقوبی، فعال حقوق زن می‌گوید که در مذاکرات صلح تا کنون به خواست‌های زنان کشور توجه نشده است.

او که برای اشتراک در نشست استانبول نامزد است می‌گوید، دفاع از حقوق زنان، آتش‌بس و ختم جنگ باید محور اصلی بحث‌های این نشست باشد.

خانم یعقوبی می‌افزاید: «در مذاکرات صلح حضور کم زنان برای ما قناعت‌بخش نبوده است.»

از سویی هم برخی از کشنگران مدنی در هرات خواهان افزایش شمار زنان در نشست صلح استانبول اند.

سونیتا شریف، کنشگر مدنی در هرات می‌گوید، زنان آسیب‌پذیرترین قشر جامعه اند و باید تعدادی زیادی از آنان برای دفاع از حقوق شان در این نشست اشتراک کنند.

وی می‌افزاید: «در این نشست باید پیرامون جایگاه و ارزش‌های زنان کشور بحث شود تا صلح همه شمول در کشور ایجاد شود.»

به گفته‌ی او، این نشست زمانی می‌تواند موثر باشد که هر یکی از این زنان در نشست استانبول پیرامون حقوق زنان کار کنند.

این درحالیست که زنان در هرات برای دفاع از حقوق شان در مذاکرات صلح با برگزاری برنامه‌های دادخواهی صدای شان را بلند کردند اما دیده شود که این دادخواهی‌ها چه نتیجه‌ی را در پی خواهد داشت.

گزارشگر: بهشته عزیز

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail