زهرا میرزایی، ورز‌ش‌کار رشته‌ی تکواندو در هرات و عضو تیم ملی تکواندوی کشور در رقابت‌های اوپن کابل یا کسب سهمیه المپیک مقام صدر جدول را از آن خود کرد و در این رقابت‌ها مدال طلا گرفت. او اما از نبود امکانات و تبعیض میان ورزش‌کاران زن و مرد شکایت دارد.
کسب سهمیه المپیک تکواندو، رقابت چالشی است که دو هفته پیش از سوی فدراسیون ورزشی کشور راه‌اندازی شد.
این رقابت‌ها با اشتراک چهار بازی‌کن تکواندو از کابل و یک بازی‌کن از هرات برای سه روز در کابل برگزار شد.
خانم میرزایی اما از کم‌بود امکانات ورزشی برای دختران در هرات شکایت می‌کند.
وی می‌گوید که امکانات ورزشی برای پسران بیشتر از دختران فراهم است و حکومت برای آنان توجهی ندارد.
خانم میرزایی می‌گوید، تا کنون به چهار دور رقابت‌های تکواندو میان کشورهای خارجی اشتراک کرده است و یک مدال برنز و یک مدال طلا در این رقابت‌ها به‌دست آورده است.
او که قرار است در رقابت‌های کسب سهمیه‌ی آسیایی اشتراک کند می‌گوید امکانات ورزشی برای تمرین ندارد.
مسؤولان فدراسیون تکواندوی هرات هدف از راه‌اندازی این رقابت‌ها را آزمایش بازی‌کنان تکواندو کار زن در سطح ملی عنوان می‌کنند.
احمد جاوید رسولی، رئیس فدراسیون تکواندوی هرات می‌گوید، با این‌ که برای تکواندوکاران زن در هرات امکانات ورزشی فراهم نیست، این بازی‌کن توانست در رقابت‌هایی که قرار است در میان کشور‌های آسیایی برگزار ‌شود، اشتراک کند.
به گفته‌ی او، ورزش تکواندو نیاز به سیستم الکترونیکی دارد و هزینه‌ی یک بخش از سیستم الکترونیکی برای یک دور رقابت‌، ۱۵ هزار دالر است.
وی می‌گوید فدراسیون ورزشی هرات و حکومت محلی بودجه‌ی کافی برای فراهم ساختن این امکانات را ندارند.
آقای رسولی هم‌چنان می‌گوید که قرار است تا یک ماه دیگر رقابت‌های ملی تکواندوی بانوان برگزار ‌شود و تیم تکواندوکاران هرات در این رقابت‌ها اشتراک خواهند کرد.
او می‌افزاید: «تیم تکواندوکاران زن در هرات طی پنج سال گذشته در رقابت‌های ملی تکواندو مقام نخست را از آن خود کرده اند.»
وی اضافه می‌کند که در کنار نداشتن سیستم الکترونیکی آنان مکان‌های مناسب برای ورزش زنان را نیز درهرات ندارند.
به گفته‌ی آقای رسولی، مسؤولان اداره‌ی تربیت بدنی و فدراسیون ورزشی افغانستان وعده دادند که تا شش ماه نخست سال جاری امکانات ورزشی برای شان فراهم سازند.
این درحالیست که مسؤولان فدراسیون ورزشی هرات می‌گویند که قرار است تا یک ماه آینده رقابت‌های کسب سهمیه‌ی آسیایی زنان در اردن برگزار شود و دوتن از ورزش‌کاران تکواندو در این رقابت‌ها اشتراک خواهند کرد.

گزارش‌گر: بهشته عزیز

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail