محمدخالد پاینده، سرپرست وزارت مالیۀ کشور می‌گوید که معاشات معلمان و کارمندان پایین‌رتبۀ ملکی دولت در سال مالی ۱۴۰۰، به‌صورت «قابل ملاحظه» افزایش می‌یابد.

آقای پاینده در توییترش نوشته که برای تمویل ازدیاد معاشات آنان، معاشات و تعداد مشاوران داخلی (ان‌تی‌ای) بررسی و کاهش می‌یابد.

وی در ادامه گفت که حکومت مصمم است تا از معاشات رییس‌جمهور، معاونان رییس‌جمهور و اعضای کابینۀ حکومت و سایر مصارف به‌منظور تمویل ازدیاد معاشات معلمان و کارمندان پایین‌رتبۀ ملکی، بکاهد.

آقای پاینده هفته گذشته نیز در یک نشست خبری گفته بود که براساس درخواست مجلس نمایندگان، حکومت با درنظرداشت امکانات مالی خود، معاشات معلمان و کارمندان پایین‌رتبۀ را در مسودۀ سوم بودجه افزایش داده است.

سرپرست وزارت مالیه افزوده که برای افزایش معاشات در مسودۀ سوم بودجه، یک کد اختصاصی ایجاد و در آن هم‌اکنون ۱.۷میلیارد افغانی مدنظر گرفته شده است.

در عین حال، مجلس نمایندگان در تاریخ ۱۷جدی طرحی را برای یکسان‌سازی حقوق کارمندان دولت را ارایه کرد و از حکومت خواست که آن را در طرح بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰خورشیدی بگنجاند.

در این طرح آمده که برای یکسان‌سازی معاش و حقوق مامورین، معلمان، خانواده‌های شهدا، سربازان،‌ متقاعدین و اجیران به‌خاطر تامین عدالت اجتماعی از کدهای پالیسی «۹۱» و «۹۲» براساس رتب معاشات افزوده شود.

همچنین در طرح یک‌سان سازی معاشات ذکر شده که معاشات سیستم «NTA»، «CBR»، «Superskill»  نیز کم شود و براساس سیستم رتب معاشات به معاش ماموران، معلمان، خانواده‌های شهدا، سربازان و اجیران افزوده شود.

همچنین تاکنون مجلس نمایندگان دو بار طرح بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰ را رد کرده است. این مجلس گفته که یک‌سان‌سازی معاشات کارمندان دولت «خط سرخ» آنها می‌باشد.

منبع: روزنامه‌ی راه مدنیت

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail