شماری از زنان بازرگان از نبود حمایت کننده‌های مالی شاکی هستند. این زنان می‌گویند تجارت شان را با بودجه اندک آغاز کردند به امید این که از آنان حمایت می‌شود اما تا حال هیچ نهاد دولتی وخصوصی از کارکرد شان بشتبانی نکرده است.

این زنان معتقد اند که از تجارت بانوان نیز مانند تجارت مردان باید حمایت و از کارهای شان استقبال شود.

فریده مهیار یکی از زنان بازرگان است او که شرکت تولیدی لبنیات دارد می‌گوید یک‌ونیم سال پیش با بودجه اندک به امید حمایت از تولیدات‌اش کارخود را آغاز کرد.

بانو اضافه کرد:”در اوایل به این امید بودم که با گذشت زمان کار مان مورد استقبال قرار می‌گیرد و حمایت کنند‌ه‌های مالی جذب خواهیم کرد؛ اما متاسفانه در این یک سال نه تنها که مورد حمایت مالی قرار نگرفتیم بلکه محصولات ما هم استقبال نشد.”

خانم مهیار خواهان حمایت از تولیدات داخلی است.

ویروس کرونا نیزبر تجارت این زنان تاثیرات منفی گذاشته است. شماری از این بانوان بازرگان می‌گویند با آمدن کرونا و قرنظین آنان کار خود را از دست داده اند.

صفیه محیطی یکی  از زنانی است که چهار سال قبل با باز نمودن یک رستوران  تجارت خود را آغاز کرد است.

او می‌گوید با شیوع ویروس کرونا مجبور شده است رستورانت خود را ببندد. او اضافه کرد:” کرایه رستوران، پول برق و دیگر مصارف رستوان را در این شرایط کرونان از پول خرج روزانه خود می‌پردازم.”

خانم محیطی می‌گوید قبل از وضعیت کرونایی آنان هیچ حمایت کنندۀ مالی نداشته اند اما بعد از اتمام این روزها آنان امیدوار اند که مورد حمایت نهادهای خصوصی و دولتی قرار بگیرند.

این سخنان در حالی بیان می‌شود که اطاق تجارت و صنایع زنان از تلاش‌ها برای رونق دادن هر چه بیشتر تجارت زنان خبر میدهد.

مریم جامع الاحمدی مسئول اطاق تجارت و صنایع زنان می‌گوید، شرایط کرونایی باعث شده است که بیشتر زنان تجارت خود را از دست بدهند. اتاق تجارت و صنایع زنان، در تلاش است که با گرفتن قرضه‌های طولانی مدت از بانک جهانی، تجارت زنان را دوباره درونق دهد.

 طبق تحقیقی که اطاق تجارت و صنایع زنان در شرایط کرونا انجام داده است. تجارت تمام زنان بازرگان کاملا مسدود شده است و بیشتر این زنان دیگر توانایی پیشبرد تجارت شان را ندارند.

گزارشگر: فروزان فروغ خاوری

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail