شماری از بیماران در شفاخانه نسائی‌ولادی هرات از بی توجهی مسوولان این شفاخانه شکایت کرده می‌گویند پزشکان براساس روابط وظایف شان را انجام می‌دهند.همراهان بیماران نیز از برخورد نادرست پزشکان در این شفاخانه شکایت دارند.

مسوولان و پزشکان شفاخانه نسائی ولادی اما وجود این مشکلات را کمبود کارمند و بودجه عنوان می‌کنند.

زینب خواهرش بیمار است. او مدت چند روز در شفاخانه نسایی ولادی هرات منتظر بیمار خود است اما می‌گوید پزشکان پاسخی از حال بیمارش برای او نمی‌دهند.

تنها زینب نیست که از برخورد پزشکان و مسوولان  این شفاخانه شکایت دارد بلکه بیماران زیادی است که از نحوره برخورد و رفتار پرستاران و پزشکان شاکی اند.

سارا همراه یک بیمار است او از نحوره برخورد پزشکان و دیگر مسوولان شفاخانه ناراض است.

او می‌گوید، از مسیر دور برای تداوی بیمارش به شفاخانه نسائی ولادی مراجعه نموده اما با تحقیر و توهین پزشکان و پرستاران مواجه شده است.

شماری دیگر از زنان در شفاخانه نسایی ولادی از نبود امکانات و تجهیزات برای بیماران و پایوازان شکایت دارند.

زبیده نیز همراه یک  بیمار است او می‌گوید، کمبود امکانات در شفاخانه نسایی ولادی هرات  سبب شده تا بیماران به شفاخانه خصوصی مراجعه نمایند.

این درحالیست که مسوولان شفاخانه نسایی ولادی این مشکل را تایید می‌کنند اما دلیل آنرا کمبود بودجه و کارمند عنوان می‌کنند.

داکتر سعیده سعید، رییس شفاخانه نسایی ولادی هرات گفت: این شفاخانه صد بستر است و بیشتر از این گنجایش ندارد اما روزانه زیادتر از صد تن به این مرکز مراجعه می‌کنند که سبب کندی در کار پزشکان و قابله‌ها می‌شوند.

او در ادامه گفت: «ما به نیاز مریض رسیدگی می‌کنیم اما خواست بیماران و همراهان از پرسونل طبی ما بیش از توان آنان است. این موضوع سبب نارضایتی شماری از بیماران و همراهان آنان شده است.»

شفاخانه نسایی ولادی هرات تنها مرکزی است که از سویی دولت حمایت می‌شود و بیماران زیادی از نقاط مختلف شهر جهت زایمان به این مرکز مراجعه می‌کنند اما همواره از عدم رسیدگی و بی توجهی مسوولان شکایت های صورت گرفته است.

گزارشگر: منصوره فرخی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail