با روی کار آمدن روزنامه‌نگاری آنلاین و به کارگیری وسیع آن در کار خبرنگاری، انستیتوت تحقیقات و مطالعات رسانه‌ای افغانستان کارگاه آموزشی “روزنامه‌نگاری چند رسانه‌ای” را برای شماری از زنان خبرنگارهرات  برگزار کرد.

در این کارگاه موضوعاتی از قبیل، طراحی وب‌سایت، نحوۀ استفاده از متن، عکس، صدا و ویدیو در وب‌سایت‌ آموزش داده شد.

فیصل کریمی، آموزگار این کارگاه آموزشی می‌گوید، شیوه‌های مختلف و موثر بکارگیری متن، عکس، صدا و ویدیو در روزنامه‌نگاری چند رسانه‌ای، برای شرکت کنندگان آموزش داده شد که بدون شک روی افزایش توانمندی‌های زنان خبرنگار تاثیرگذار است.

در همین حال شماری از شرکت‌کنندگان، روزنامه‌نگاری چند‌رسانه‌ای را پر طرفدارترین نوع روزنامه‌نگاری برای مخاطبان دانسته و یادگیری مهارت‌های چندرسانه‌ای را  لازمه کار خبرنگاری می‌دانند.

فرشته رحیمی، یکی از شرکت‌کنندگان می‌گوید: «روزنامه‌نگاری امروزی حاوی متن، صدا، تصویر و ویدیو است، که در این کارگاه بر یادگیری این مهارت‌ها تلاش کردیم.»

در کنار این فاطمه احمدی، دانشجوی رشته‌ی خبرنگاری، می‌گوید: «مواردی را که در این کارگاه به ارتباط روزنامه‌نگاری چند رسانه‌ای آموختم احساس می‌کنم می‌تواند مرا در کار‌های عملی‌ در دانشگاه کمک کند.»

او در ادامه می‌گوید، در حال حاضر فراگیری مهارت‌های مختلف در حوزۀ کار خبرنگاری یک نیاز اساسی است و چنین کارگاه‌های آموزشی می‌تواند تلنگری بر بهبود آیندۀ شغلی روزنامه‌نگاران باشد.

او همچنان می‌افزاید، کسب هر چه بیشتر مهارت‌های روزنامه‌گاری بدون شک می‌تواند آینده شغلی دانشجویان رشتۀ خبرنگاری تضمین را کند.

شکوفه ظاهر، یکی دیگر از شرکت‌کنندگان، می‌گوید: «در بخش نشرات یک موسسۀ خصوصی کارمی‌کنم و یکی از دغدغه‌های همیشگی‌ام کاربا وبسایت بود، که با آمدن در این سیمینار این مشکل‌ام تا حد زیادی حل شد.»

وی می‌افزاید، دوام چنین برنامه‌ها برای همۀ افراد دارای شغل‌های متفاوت موثر است.

انستیتوت تحقیقات و مطالعات رسانه‌ای از آغاز کاراش تاکنون، همه ساله برنامه‌های مختلفی را جهت افزایش ظرفیت بانوان روزنامه‌نگار در هرات برگزار می‌کند.

گزارشگر: عارفه مهدوی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail