زینب فایز دانش آموخته‌ی دانشکده‌ی شرعیات دانشگاه کابل است و از دو سال به این سو به عنوان دادستان منع خشونت در برابر زنان در ولایت قندهار کار می‌کند. وی اولین زنی بود که در دستگاه قضایی قندهار شروع به فعالیت کرد. برای آشنایی بیشتر با وی گفت‌گویی ترتیب دادم.

پرسش: دسترسی زنان به عدالت در ولایت قندهار چگونه است؟

پاسخ: دسترسی زنان به عدالت در این ولایت تا اندازه‌یی خوب است، به این معنا که اگر زنی مورد خشونت قرار گیرد، می‌تواند به راحتی شکایت درج کند تا به پرونده اش رسیدگی صورت گیرد. با آن هم تلاش‌ها برای دسترسی بیشتر این زنان به عدالت جریان دارد.

پرسش: شما تنها زنی استید که در بخش قضایی این ولایت کار می‌کنید، با چه مشکلاتی برخوردید؟

پاسخ: زنان شاغل در جوامع سنتی همواره با مشکلاتی روبرو اند، اما مشکل خاصی که مرا وادار به ترک وظیفه کرده باشد وجود ندارد.

البته تعداد زنان در دستگاه قضایی نیز رو به افزایش است و از دو سال به این سو سه خانم دیگر نیز در این بخش شروع به کار کرده اند.

پرسش: جامعه‌ی ولایت قندهار چقدر آماده است تا مشارکت زنان را در اجتماع بپذیرد؟

پاسخ: همکاران ما در اداره، و برخی از مردم روشن‌فکر دید خوبی نسبت به کار زنان دارند، اما هستند انسان‌هایی که دیدگاه خوبی در رابطه به کار و فعالیت زنان در اداره‌ها ندارند و این رسالت ماست تا برای تغییر این دیدگاه‌ها تلاش کنیم و پشت‌کار داشته باشیم.

پرسش: آمار خشونت در برابر زنان در این ولایت چگونه است؟

پاسخ: آمار خشونت در برابر زنان نسبت به سال‌های گذشته اندکی کمتر شده است، اما در دادستانی منع خشونت، شکایات زیاد است و تعداد قضایایی که رسمی می‌شوند کم.

پرسش: فکر می‌کنید دلیل این که شکایات زیاد و تعداد پرونده‌های تشکیل شده کم است چیست؟ ممکن است که پادرمیانی‌ها، از رسمی شدن این قضایا جلوگیری کند؟

پاسخ: به نظر من شاید دلایل دیگری از جمله عدم وجود خشونت مطرح باشد، چون تا کنون قضایای نداشتیم که با میانجی‌گری حل شده باشد.

پرسش: فکر می‌کنید که تابوشکنی شما سبب شد تا امروز در دستگاه قضایی قندهار چند زن دیگر را نیز داشته باشیم؟

پاسخ: بلی من این را مشخصا دستآورد خود می‌دانم که زنان دیگری هم انگیزه گرفتند، بیایند و کار کنند. تا بتوانیم به خشونت در برابر زنان، پایان بخشیم.

مصاحبه کننده: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail