اعضای نهاد بانوان خبرنگار در نشستی با مسوولان حقوق بشر در یوناما در مورد چالش‌های سد راه زنان خبرنگار صحبت کردند.

سمیه ولی‌زاده معاون نهاد بانوان خبرنگار، هدف از این نشست را جستجوی راهکار برای حل چالش‌های زنان خبرنگار در زمینه‌ی دسترسی به اطلاعات و امنیت و مصوونیت دانست.

در همین حال، فریدون پویا سخنگوی دفتر یوناما، هدف از راه‌اندازی این نشست را جویا شدن چالش‌های زنان خبرنگار و رسیدن به یک دیدگاه منسجم برای حل این چالش‌ها عنوان کرد.

او گفت؛ دفاع از حقوق زنان، حمایت از رسانه‌ها و آزادی بیان، یکی از مهم‌ترین اصول در لایحه‌ی وظایف یوناما در افغانستان است.

آقای پویا افزود؛ یوناما زنان خبرنگاران را در قسمت ارتقای ظرفیت و مهارت‌های کاری حمایت می‌کند.

با این حال شماری از زنان خبرنگار از عدم آگاهی کارمندان اداره‌های دولتی در مورد قانون حق دسترسی به اطلاعات شکایت داشته، افزودند؛ بسیاری از مسوولان اداره‌های دولتی این قانون را به رسمیت نمی‌شناسند و یا در مواردی، حتی از وجود این قانون بی‌خبر اند.

فریبا اکبری گزارشگر رادیوی سحر می‌گوید؛ برخی از اداره‌های دولتی در هرات، به دلیل این که خود را مکلف به پاسخ‌گویی برای یک خبرنگار نمی‌دانند، از دادن اطلاعات خودداری می‌کنند.

حسینه عظیمی اما در این زمینه می‌گوید؛ زنان خبرنگار مورد تبعیض قرار می‌گیرند و در بسیاری از برنامه‌ها به ویژه کنفرانس‌های علمای دینی اجازه‌ی ورود ندارند.

در این جلسه انتخاب یک نماینده از میان بانوان خبرنگار و اخذ عضویت کمیته‌ی جندر ولایت، یکی از راهکارهایی دانسته شد که می‌تواند برابری جنسیتی را در جامعه‌ی رسانه‌یی نهادینه سازد

این درحالیست که زنان خبرنگار در ولایت هرات با چالش‌های حاد امنیتی و تبعیض جنسیتی روبرو اند.

گزارشگر: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail