کارگاه آموزشی “قانون رسانه‌های همگانی” امروز (دوشنبه) برای ۲۰ تن از خبرنگاران زن و دانشجویان رشته‌ی روزنامه‌نگاری از سوی انستیتوت تحقیقات و مطالعات رسانه‌ای افغانستان برگزار شد.

برگزار کننده‌گان، هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی را بلند بردن آگاهی خبرنگاران در زمینه‌ی قوانین مربوط به کار روزنامه‌نگاری عنوان می‌کنند.

وهاب صدیقی آموزگار این کارگاه می‌گوید: فراگیری قانون رسانه‌های همگانی یکی از مهم ترین اصول برای کار در بخش روزنامه‌نگاری است.

آقای صدیقی به این باور است که هرکسی که می‌خواهد موفق باشد باید قوانین حوزه‌ی کاری خود را به گونه‌ی درست بداند.

وی باور دارد که اطلاعات کافی در مورد قانون رسانه‌های همگانی به خبرنگاران کمک می‌کند تا حرفه‌ای‌تر کار کنند.

برخی از اشتراک کننده‌گان، هدف از اشتراک در این کارگاه آموزشی را آموزش مواد قانون رسانه‌های همگانی عنوان می‌کنند.

ثریا شجاعی یک تن از اشتراک کنندگان این برنامه، می‌گوید؛ اشتراک در چنین برنامه‌هایی برای خبرنگاران یک نیاز مبرم است.

وی می‌افزاید؛ خبرنگاران با آگاهی در مورد قانون رسانه‌های همگانی می‌توانند، به بهترین وجه به کار خبرنگاری بپردازند.

با توجه به فقره‌ی دوم ماده‌ی ۵۶ قانون جزا که بیان می‌دارد بی‌خبری از قانون عذر پنداشته نمی‌شود برخی دیگر از اشتراک کنندگان نیز آگاهی از قانون رسانه‌های همگانی برای کار روزنامه‌نگاری را لازم می‌دانند.

عارفه مهدوی دانشجوی رشته‌ی روزنامه‌نگاری می‌گوید؛ قانون رسانه‌های همگانی به خبرنگاران کمک می‌کند، بهتر و مسلکی‌تر کار کنند.

وی باور دارد:  “اطلاع از قوانین به ما کمک می‌کند، تا اصولی‌تر پیش برویم و در نتیجه موفق‌تر باشیم ».

این کارگاه آموزشی برای مدت چهار روز ادامه خواهد داشت

انستیتوت تحقیقات و مطالعات رسانه‌یی افغانستان همواره‎ گارگاه‌های آموزشی را برای بلندبردن ظرفیت زنان خبرنگار در هرات برگزار کرده است.

گزارشگر: سمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail