کارگاه آموزشی «قانون دسترسی به اطلاعات» که برای تعدادی از زنان خبرنگار و دانشجویان دانشکدۀ روزنامه‌نگاری طی دو روز، از سوی انستیتوت تحقیقات و مطالعات رسانه‌ای افغانستان برگزار شده بود پایان یافت.

شماری از اشتراک کنندگان، این کارگاه را برای افزایش اطلاعات شان در مورد قانون دسترسی به اطلاعات مفید عنوان می‌کنند.

شبانه یک تن از اشتراک کنندگان این کارگاه می‌گوید: “خیلی چیزها را که در مورد قانون دسترسی به اطلاعات نمی‌فهمیدم با اشتراک در این سیمینار  فهمیدم “.

وی می‌افزاید؛ برگزاری این گونه برنامه‌های آموزشی می‌تواند برای خبرنگاران یک فرصت خوبی باشد تا که خبرنگاران بتوانند فعالیت‌های بهتر و بیشتری داشته باشند.

شماری دیگر، از شرکت کننده‌گان، به این باور اند که برگزاری این‌چنین برنامه‌ها برای خبرنگاران، آنان را برای فعالیت‌های معیاری و حرفه‌‌ای خبرنگاری کمک می‌کند.

سارا، می‌گوید: “با اشتراک در این برنامه و اطلاعاتی که در مورد قانون دسترسی به اطلاعات کسب کردم از این پس می‌توانم معیاری و حرفه‌ای تر کار کنم “.

 در همین حال عبدالوهاب صدیقی، برگزار کننده‌ی این برنامه، اطلاعات و آگاهی در مورد مواد درج شدۀ قانون دسترسی به اطلاعات را برای خبرنگاران الازمی دانسته می‌گوید؛ این برنامه روی این منظور برگزار شد، تا زنان خبرنگار با کسب اطلاعات بیشتر در مورد قانون دسترسی به اطلاعات پس از این برای اخذ اطلاعات از منابع مسوول با مشکل مواجه نشوند.

به گفته آقای صدیقی: “برای خبرنگاران  لازم است که مواد قانون دسترسی به اطلاعات را با جزییات بدانند تا بتوانند به راحتی اطلاعات را جمع آوری کنند “.

این در حالی است که انستیتوت تحقیقات و مطالعات رسانه‌ای افغانستان، از شروع فعالیت‌اش تاکنون برنامه‌های مختلفی را جهت تواتمند سازی بانوان خبرنگار و دانشجویان روزنامه نگاری در هرات برگزار نموده است.

گزارشگر: ضیاگل عظیمی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail