کارگاه آموزشی تحت نام «قانون دسترسی به اطلاعات» امروز برای تعدادی از زنان خبرنگار و دانشجویان رشته‌ی روزنامه‌نگاری درهرات، از سوی انستیتوت تحقیقات و مطالعات رسانه‌ای افغانستان،  برگزار شد.

عبدالوهاب صدیقی، برگزار کننده‌ی این برنامه، اطلاعات و آگاهی در مورد مواد درج شدۀ قانون دسترسی به اطلاعات را برای خبرنگاران الازمی دانسته می‌گوید؛ این برنامه روی این منظور برگزار شده، تا زنان خبرنگار با کسب اطلاعات بیشتر در مورد قانون دسترسی به اطلاعات پس از این برای اخذ اطلاعات از منابع مسوول با مشکل مواجه نشوند.

به گفته آقای صدیقی: “برای خبرنگاران  لازم است که مواد قانون دسترسی به اطلاعات را با جزییات بدانند تا بتوانند به راحتی اطلاعات را جمع آوری کنند “.

در همین حال برخی از شرکت کننده‌گان، از برگزاری این چنین کارگاه‌ها خرسند اند و به  این باور اند؛  این چنین برنامه‌ها می‌تواند روی شیوه فعالیت بهتر شان در رسانه‌ها تاثیر بسیار خوبی داشته باشد.

نرگس حسینی، دانشجو، برگزاری این چنین کارگاه‌های آموزشی را برای ارتقای ظرفیت و سطح دانش دانشجویان در کارخبرنگاری مفید عنوان می‌کند.

 او می‌گوید: “اشتراک در این سیمینار یک فرصت خوبی برای آینده‌ی شغلی‌ام است و پس از فراغت و در جریان فعالیت‌های دانشجویی‌ام می‌توانم با استفاده از این قانون به راحتی از منابع اطلاعات را اخذ کنم “.

 در کنار این سیمین صدف، خبرنگار، می‌گوید؛ با آنکه قانون دسترسی به اطلاعات را چندین بار مطالعه نمودم اما برخی از مواد آن برایم گنگ و نا مفهوم است به این سیمینار شرکت کردم تا آگاهی‌ام در مورد این قانون تکمیل شود.

خانم صدف در ادامه می‌گوید: “من در حال حاضر گزارشگر هستم و با منابع مختلف برای بدست اطلاعات سرو کار دارم. فکر می‌کنم هر قدر  که از قانون دسترسی به اطلاعات بیشتر آگاهی داشته باشم می‌توانم وظیفه‌ام را بهتر انجام دهم “.

با این حال برخی از شرکت کننده‌گان بر این باور اند که اشتراک در چنین برنامه‌ها می‌تواند به مهارت‌های شغلی شان افزوده شود و روی آینده شغلی شان تاثیر مثبت داشته باشد.

سدینا محدث، دانشجو می‌گوید: “در این کارگاه‌ آموزشی شرکت کردم تا موضوعاتی را که در ارتباط به قانون دسترسی به اطلاعات است در مورد آن آگاهی حاصل کنم  تا در آینده که می‌خواهم در رسانه کار کنم در بدست آوردن اطلاعات به مشکل مواجه نشوم “.

  این در حالی است که انستیتوت تحقیقات و مطالعات رسانه‌ای افغانستان از شروع فعالیت‌اش تاکنون برنامه‌های مختلفی را جهت تواتمند سازی بانوان خبرنگار و دانشجویان روزنامه نگاری در هرات برگزار نموده است.

گزارشگر: ضیاگل عظیمی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail