از مجموعه‌ی کارمندان اداره‌های دولتی در هرات، ۱۳ درصد را زنان تشکیل می‌دهند. این در حالیست که اگر سکتور معارف را نیز در نظر بگیریم، این آمار به ۳۴.۴ درصد می‌رسد.

معارف، سکتوری است که در اشتغال بست‌های آن محدودیت جنسی وجود ندارد و شاید به همین دلیل است که ۲۱ درصد از کارمندان آن را زنان تشکیل می‌دهند.

وحیده عزیزی کارشناس جندر اداره‌ی ولایت، ضمن این که ارائه‌ی آمار را به دسترس خبرگزاری بانوان افغانستان قرار می‌دهد، می‌گوید؛ بر اساس آماری که در سال ۱۳۹۶ و اوایل ۹۷ جمع آوری شده از مجموعه‌ی ۲۷۷۴۹ کارمند اداره‌های دولتی در هرات را، ۹۵۳۷ تن زنان و ۱۸۲۱۲ تن را مردان تشکیل می‌دهند.

او می‌افزاید‌: «اگر اداره معارف را در نظر نگیریم تنها ۱۳ درصد زنان در اداره‌های دولتی کار می‌کنند، که این معیار اهداف انکشافی هزاره‌ی سوم، که تا سال ۲۰۲۰ باید حضور زنان ۳۰ درصد باشد را پوره نمی‌کند، اما سکتور معارف سبب شده که آمار بلند نشان داده شود ».

این در حالیست که مسوولان در اداره‌ی محلی هرات، بر ازدیاد حضور زنان در اداره‌های دولتی تاکید دارند.

جیلانی فرهاد سخن‌گوی اداره‌ی ولایت هرات، می گوید؛ حکومت افغانستان برای افزایش حضور زنان در اداره‌های دولتی تبعیض مثبت را در نظر گرفته است.

آقای فرهاد می‌افزاید: «هیچ گونه ممانعتی برای حضور زنان وجود ندارد، حتی در فرصت‌های رقابتی ». وی برای ثبوت این مدعا، به معاونیت ولایت هرات و معاونیت اداره شهرداری هرات اشاره می‌کند که دو زن در راس قرار دارند.

وی دلیل حضور کم زنان در اداره‌های دولتی را علاقه‌مندی کم زنان دانست.

با این حال شماری از فعالان حقوق زن، حضور ۱۳ درصدی زنان در اداره‌های دولتی را کافی نمی‌دانند.

فاطمه جعفری فعال حقوق زن و عضو شورای ولایتی هرات می‌گوید: «بحث این جا نیست که چند تن از زنان در بیمارستان‌ها و یا مکاتب کار می‌کنند، بلکه نیاز است تا حضور زنان در بخش‌های پالیسی سازی افزایش یابد ».

او می‌گوید؛ برای تغییر وضعیت زنان و افزایش مشارکت آن‌ها، نیاز است تا زنان در پست‌های کلیدی و تصمیم گیرنده کار کنند.

خانم جعفری به این باور است که از یک دهه‌ی گذشته در وضعیت زنان تغییرات چندانی به چشم نمی‌خورد.

وی حضور زنان را در بسیاری از اداره‌ها نمادین می‌داند.

گزارشگر: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail