بارها شاهد اعتراض‌هایی از آدرس آگاهان و علمای دین در برابر برنامه‌هایی هم‌چون: ستاره‌ی افغان، نشر سریال‌های خارجی در برخی از رسانه‌ها و… بوده ایم، در این میان اما تنها موضوعی که تا کنون توجه علمای دین را جلب نکرده است، بحث خشونت در برابر زنان است.

در سوم ماه رمضان شاهد تجاوز گروهی بر دختری ۱۱ ساله در هرات بودیم. اما این تنها مورد خشونت در برابر زنان نیست. ما بیشتر وقت شاهد قتل‌های ناموسی، لت‌‍وکوب، خودکشی و دیگر انواع خشونت در برابر زنان استیم.

برخی از فعالان حقوق زن، به عدم اعتراض علمای دین در برابر خشونت علیه زنان، اعتراض دارند.

انیسه مشعل سروری یک تن از زنان فعال در هرات باور دارد که علما هیچگاهی در برابر خشونت علیه زنان صدایی بلند نکرده اند.

به باور وی با توجه به نفوذی که علما میان مردم دارند، اگر خواسته باشند، می‌توانند از آمار خشونت در برابر زنان بکاهند.

خانم سروری می‌گوید؛ در قضیه‌ی دختر یازده ساله‌یی که تجاوز شد از همه‌ی اقشار جامعه از جمله فعالان مدنی، فعالان حقوق زن و… اعتراض‌هایی شنیده شد، اما این جامعه‌ی علما بودند که هیچ اعتراضی نکردند.

او انتظار دارد؛ علمای دینی در برابر خشونت علیه زنان، صدای خود را بلند کرده و مردم را از عواقب اخروی و حکم اسلام در مورد خشونت در برابر زنان، آگاه سازند.

مسوولان در اداره‌ی حج و اوقاف اما از اعتراض‌های همیشگی در برابر خشونت علیه زنان سخن می‌گویند.

سیداحمد حسینی مدیر ارتباطات ریاست حج و اوقاف هرات می‌گوید؛ این اداره به همکاری ریاست امور زنان و دفتر وردویژن پلان‌های تبلیغی برای کاهش خشونت در برابر زنان، به ویژه منع ازدواج‌های اجباری  داشته است.

او دلیل عدم اعتراض گسترده‌ی علما را در پیوند به قضیه‌ی تجاوز به دختری ۱۱ ساله را چنین می‌گوید: «این اتفاق بدی بود و علنی شدن آن هم بد بود ».

آقای حسینی تاکید می‌کند که انواع خشونت در برابر زنان از سوی علما مردود است.

برخی از آگاهان امور دین اما منبر را یگانه پل ارتباطی شان با مردم می‌دانند.

محمد جمعه حقانی استاد دانشکده‌ی شرعیات دانشگاه هرات اما می‌گوید، علمای دین در مورد حق زنان  در میراث و مهریه همیشه صحبت کرده اند.

 با این حال اما می‌پذیرد که اعتراضی در پیوند به خشونت در برابر زنان، به گونه‌ی رسمی از سوی علمای دینی تا کنون صورت نگرفته است.

او می‌گوید؛ در بسیاری از قضایای خشونت در برابر زنان بین علما تبصره می‌شود و توجه به این خشونت‌ها توجه حکومت را می‌طلبد.

با این که این آگاه امور دینی می‌گوید، در قضایای خشونت در برابر زنان، حکومت و نهادهای امنیتی زیر سوال می‌روند؛ اما با آن هم این اعتراض، به گوش حکومت و نهادهای امنیتی نرسید.

با این حال عبدالمجید صمیم استاد دانشکده‌ی شرعیات دانشگاه هرات می گوید؛ علما همیشه اعتراض‌هایی در پیوند به قضایای خشونت داشته اند اما می‌طلبد، در جمع کثیری موضع گیری شود تا برای مردم هم روشن شود.

گزارشگر: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail