برنامه حمایت زنان از پروژه تاپی امروز در مجتمع اداری ولایت هرات با حضور والی و معاون اجتماعی مقام ولایت هرات برگزار گردید.

 برخی از زنان فعال هرات  در این نشست  حمایت شان را از افتتاح و تطبیق پروژه تاپی اعلام کردند.

وحیده عزیزی کارشناس جندر ولایت هدف از برگزاری این نشست را برجسته سازی نقش زنان در پروژه تاپی از لحاظ آگاهی رسانی و اشتغال‌زایی عنوان می‌کند.

وی می‌گوید: “دادخواهی‌ها ادامه دارد تا اینکه از این طریق بتوانیم درصدی مشخصی، از پروژه تاپی را برای زنان اختصاص داده شود “.

در همین حال جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات هدف از برگزاری این برنامه را حمایت زنان از پروژه تاپی عنوان می‌کند.

او می‌گوید: “راه‌کار‌های که ازسوی  زنان در این نشست به منظور برجسته سازی  و مشارکت زنان در پروژه تاپی ارایه گردیده است بررسی خواهد شد و ازآن استفاده می‌شود “.

از سوی هم برخی از زنان شرکت کننده‌گان در این نشست در کنار حمایت شان از پروژه تاپی امید وار به این هستند که این پروژه  در کنار تغییرات موثری را که در وضعیت اقتصادی مردم بوجود می‌آورد بتواند تغیرات چشم‌گیری را در بهبود وضعیت اقتصادی زنان نیز بوجود آورد.

رومینا عثمانی فرید مسوول  مرکز تجارتی بانوان در ولایت هرات، حمایت‌اش را از پروژه تاپی اعلام می‌کند و به این باور است که پروژه تاپی زیربنای اقتصاد افغانستان را می‌سازد.

وی می‌گوید: “زنان افغانستان به طور مستقیم از تاثیرات مثبتی که پروژه تاپی در بخش اقتصادی بوجود می‌آورد مستفید می‌شوند و امیدوارم که فقر کاهش یابد و درنتیجه شاهد کاهش خشونت علیه زنان باشیم “.

با این حال برخی از زنان در این نشست خواهان این هستند  که سهم زنان در پروژه تاپی هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ معنوی افزایش یاید.

سوسن بهبود زاده مدافع حقوق زن معتقد است که درصدی سهمی که برای زنان در پروژه تاپی درنظر گرفته شده است قانع کننده است اما چشم‌گیر نیست.

خانم بهبود زاده می‌گوید: “باید سعی شود که در تمام بخش‌ها سهم پنجاه درصد زنان در نظر گرفته شود و زنان ظرفیت این را دارند که از سهم پنجاه درصد که برای شان در هر بخشی داده شود  به درستی استفاده کنند “.

این در حالی است کمتر یک از هفته به افتتاح پروژه تاپی بزرگترین پروژه سود آور اقتصادی بین  افعانستان، پاکستان، هندوستان، و ترکمنستان مانده است و قرار است در پایان هفته جاری با حضور داشت مقامات بلند پایه این چهار کشور در ولایت هرات افتتاح گردد.

گزارشگر: ضیاگل عظیمی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail