روانشناسان بر این باور اند که برنامه‌های کودک می‌تواند بر روی ذهن و تشکیل شخصیت اجتماعی افراد تاثیر گذار باشد. به باور آنان کودکان نسبت به دیگر افراد، به میزان بالاتری از تلویزیون تاثیر می‌پذیرند چون ذهن آنان قادر به تجزیه و تحلیل پیام‌ها نیست.

حسین جعفری از روانشناسان شهر هرات بر این باور است که از طریق انیمیشن‌ها می‌توان بسیاری از مفاهیم مثبت اجتماعی را به گونه‌ی بهتری به کودکان فهماند اما از آنجا که در میان انیمیشن‌ها شخصیت‌های مهربان و خشن هر دو وجود دارد ممکن کودک از شخصیت خشن یا منفی آن تاثیرپذیری بیش‌تری داشته باشد که با تعقیب بیش از حد این برنامه‌ها در ذهن کودک ماندگار گردد.

به باور آقای جعفری با کنترول این انیمیشن‌ها می‌توان  تاثیر آن را کاهش داد.

چنانچه حمیرا می‌گوید دو خواهر وبرادرش در جریان دیدن انیمیشن‌ها، از آنها الگو برداری کرده و در جریان گفتگوهای شان از برخی دیالوگ‌های به کار رفته در انیمیشن‌‌ها، استفاده می‌کنند. او می‌گوید حتا گاهی حرکات رزمی را با تماشا کردن این انیمیشن‌ها انجام می‌دهد و سعی دارند خود را در قالب همان شخصیت‌های کارتونی پیدا کنند.

در همین حال طیبه می‌گوید امروز تقریبا تمام فکر و ذهن کودکان را تماشای کارتونی‌ها تشکیل می‌دهد و می‌توان گفت در بسیاری از خانواده‌ها تربیت اطفال به تلویزیون‌ها سپرده می‌شود اما او می‌گوید با دیدن برخی رفتارهای خشونت‌آمیز اطفالش، خود را مسوول می‌داند که برنامه‌های رسانه‌ای را کنترول کند.

به باور شماری از روانشناسان از آنجایی که تقلید یکی از مهم‌ ترین روش‌های یادگیری در کودکان است و از آنجا که آگاهی در سنین مختلف کودکی فرق می کند، نقش برنامه ­سازان در معرفی الگوها و ایجاد شناخت و درک کودک بسیار مهم است و این برنامه‌ها باید از سوی خانواده‌ها کنترول گردند.

گزارشگر: زینب محسنی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail