awna

گزارشگر: بهار افشارزاده

مسولان درشفاخانه‌ی نسایی ولادی هرات از کاهش ۷۵ درصدی مرگ و میر مادران نسبت به سال‌های اخیر خبر دادده می‌گویند طی چند سال گذشته مرگ ومیر مادران در ولایت هرات کاهش چشم‌گیری داشته است.

سعیده‌سعید ریس شفاخانه‌ی نسایی ولادی هرات، کاهش مرگ و میر مادران هنگام ولادت را در سال‌های پسین تایید نموده گفت در چند سال قبل میزان مرگ و میر مادران در صدهزار ولادت ۱۶۰۰ واقعه‌ی فوتی بود، که این رقم در حال حاضر در هر صد هزار ولادت به ۲۴ واقعه‌ی فوتی رسیده است.

خانم سعید در ادامه افزود: «شفاخانه‌ی نسایی ولادی هرات که گنجایش صد بستر را دارد، بزرگترین شفاخانه‌ی نسایی ولادی در سطح هرات است که ماهانه ۲۵۰۰ ولادت در این شفاخانه به ثبت می‌رسد که  واقعه‌ی فوتی مادران در این میان نیست اما واقعه‌ی فوتی طفل بنا بر مراجعه‌ی دیر هنگام  و یا عدم موافقه به عملیات وجود دارد، که این واقعات بسیار اندک اند.»

مسولان صحت عامه‌ی هرات افزایش دسترسی مردم هرات به خدمات صحی را عامل کاهش مرگ و میر مادران هنگام ولادت می‌دانند.

محمد آصف کبیر ریس صحت عامه‌ی هرات با تایید کاهش مرگ و میر مادران در هنگام ولادت علل زیادی را در این کاهش دخیل دانسته و گفت: «در گذشته کمبود منابع بشری به خصوص کمبود کارمندان زن، یک مشکل بزرگ فرا روی سکتور صحت بوده، که با حل این مشکل و رفع کمبود قابله‌ها و کارمندان صحی مرگ و میر مادران در هنگام ولادت نیز به مراتب کاهش یافته است و امروز در دورترین مناطق ولایت هرات در کلینک‌های ما افراد متخصص فعالیت می‌کنند.»

وی در ادامه گفت: «بحث آگاهی‌دهی یکی از نقش‌های بسیار مهم و سازنده در این راستا است و از جانب دیگرتاسیس شورا‌های صحی، واکسین مادران باردار و مواردی این چنینی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در کاهش مرگ و میر مادران اثر قابل توجهی را داشته است.»

هرات بعد از کابل دومین ولایت است که در کاهش مرگ و میر مادران در وزارت صحت عامه  ثبت می‌باشد.

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail