منبع: اطلاعات روز

رولا غنی، بانوی نخست کشور، زنان و دختران ننگرهاری را به فراگیری آموزش، تقویت اقتصادی و سهیم شدن در روند سیاسی کشور تشویق کرده است.
دفتر رسانه‌های والی ننگرهار با نشر خبرنامه‌یی گفته است که، بانوی نخست کشور این موضوع را از طریق ویدئو کنفرانس با زنان و دختران ننگرهاری مطرح کرد.
رولا غنی گفته است که به هدف تقویت اقتصادی زنان در مناطق دور دست، تا دو سال آینده برای ۳۰ هزار زن و دختر در بخش زراعت زمینه‌ی کار فراهم خواهد کرد.
او ضمن ستایش از ظرفیت موجود در میان زنان و دختران این ولایت گفته که تلاش می‌کند به‌شمول ننگرهار وضعیت زنان در سراسر کشور نسبت به سال‌های گذشته بهبود یابد.
به گزارش رادیو کلید، محمد حنیف گردیوال، معاون والی ننگرهار، طی این ویدئو کنفرانس مشکلات زنان و دختران را با بانوی نخست کشور شریک ساخت و اظهار امیدواری کرد که با عملی شدن برنامه‌های حکومت وحدت ملی، وضعیت زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زنان نسبت به سال‌های پسین بهبود یابد و زنان ننگرهاری بیشتر جرأت پیدا کنند که در بخش‌های اقتصاد و سیاست به کار بپردازند.

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail