March 23,2018 | ۱۳۹۷/۰۱/۰۳

صدای زنان برای تغییر

گلشن‌دوزی؛ هنر دستی زنان هزاره

عکاس: ضیاگل عظیمی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک