November 28,2022 | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷

صدای زنان برای تغییر

نمایش ساخته‌های دستی زنان در «آموزش بازاریابی و رونق تجارت»

عکاس: بهشته عزیز

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک