December 04,2021 | 1400/09/13

صدای زنان برای تغییر

نمایش ساخته‌های دستی زنان در «آموزش بازاریابی و رونق تجارت»

عکاس: بهشته عزیز

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک