October 05,2022 | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳

صدای زنان برای تغییر

نمایش توانایی زنان در نمایش‌گاه “توان‌مندی زنان افغان”

عکاس: بهشته عزیز

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک