June 06,2020 | ۱۳۹۹/۰۳/۱۷

صدای زنان برای تغییر

نمایشگاه “تبادل فرهنگی” در هرات

عکاس: عارفه مهدوی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک