January 20,2021 | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

صدای زنان برای تغییر

نمایشگاه “تبادل فرهنگی” در هرات

عکاس: عارفه مهدوی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک