December 10,2018 | ۱۳۹۷/۰۹/۱۹

صدای زنان برای تغییر

نمایشگاهی از کارهای علمی دانشجویان کامپیوتر ساینس

عکاس: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک