November 19,2019 | ۱۳۹۸/۰۸/۲۹

صدای زنان برای تغییر

نمایشگاهی از نخستین برند زنانه در هرات

عکاس: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک