نمایشگاهی از نخستین برند زنانه در هرات

عکاس: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک