February 20,2020 | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱

صدای زنان برای تغییر

نمایشگاهی از نخستین برند زنانه در هرات

عکاس: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک