September 29,2020 | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

صدای زنان برای تغییر

فکرکده؛ نمایشگاهی از آثار هنری نسل تحول

وحیده الکوزی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک