October 01,2020 | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰

صدای زنان برای تغییر

صنایع دستی زنان حوزۀ غرب در قالب نمایشگاه

عکاس: عارفه مهدوی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک