November 16,2018 | ۱۳۹۷/۰۸/۲۵

صدای زنان برای تغییر

زنان فروشنده: فروشنده‌گی تنها شغل مردان نیست

عکاس: فریبا آرام

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک