November 14,2019 | ۱۳۹۸/۰۸/۲۴

صدای زنان برای تغییر

روایتی از یک روز درسی در مکتب سید محمد قناد هرات

عکاس: عارفه مهدوی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک