December 13,2017 | ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

صدای زنان برای تغییر

تغییر مثبت؛ ازدیاد رستورانت‌های زنانه در ولایت هرات

عکاس: فریبا آرام

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک