January 26,2020 | ۱۳۹۸/۱۱/۰۶

صدای زنان برای تغییر

“آهنگ خط در طراحی” نمایشگاهی در دانشگاه هرات

عکاس: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک