July 06,2020 | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶

صدای زنان برای تغییر

“آهنگ خط در طراحی” نمایشگاهی در دانشگاه هرات

عکاس: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک