July 16,2019 | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶

صدای زنان برای تغییر

“آهنگ خط در طراحی” نمایشگاهی در دانشگاه هرات

عکاس: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک