September 23,2018 | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

صدای زنان برای تغییر

آموزش بازی شطرنج در مکاتب خصوصی

عکاس: فریبا آرام

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک