February 09,2023 | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰

صدای زنان برای تغییر

طالبان زهرا محمدی را بازداشت کردند

یکی از زنان معترض می‌گوید امروز قرار بود شماری از آنان به شمول زهرا محمدی به دفتر سازمان ملل بروند که طالبان پیش از آن، زهرا را از کلینیک گرفتند و با ...

ویدیو