July 11,2020 | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

صدای زنان برای تغییر

هودج‌نشین کاروان شعر و سخن

چیزی مهمی را که می‌خواهم درباره‌‌ی آثار و اشعار بانو دیباج تذکر بدهم، این است که زبان آثار او بدون تکلف‌های ادبی و تقلید از آثار کلاسیک است، او خیلی ر...

هنرمندان