January 21,2021 | ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

صدای زنان برای تغییر

کارزار واکسین پولیو در هرات آغاز شد

کارزار واکسین فلج کودکان امروز به هدف پیش‌گیری از ابتلای کودکان به ویروس پولیو در هرات  آغاز شد. مسؤولان در اداره‌ی ولایت هرات می‌گویند، در این کارزار...

زن و بهداشت