January 23,2020 | ۱۳۹۸/۱۱/۰۳

صدای زنان برای تغییر

اختلال خودزشت‌پنداری

ویژگی‌های اختلال خودزشت‌پنداری اختلال خودزشت‌پنداری نوعی اختلال تصویرسازی از بدن است که در آن فرد دربارۀ نقص ظاهری خیالی یا اغراق‌شده در خود دچار اشتغ...

زن و بهداشت