May 23,2022 | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲

صدای زنان برای تغییر

پنج زن فعال در پنج رشتۀ ورزشی

لطیفه عظیمی، مربی ورزش یوگا لطیفه عظیمی مربی ورزش یوگا، مدت چهار سال است، این رشته ورزشی را در کلپ خود آموزش می‌دهد. او می‌گوید: «این ورزش برای ایجاد ...

زنان دانشمند