August 20,2019 | ۱۳۹۸/۰۵/۳۰

صدای زنان برای تغییر

قصۀ ناتمام جنگ!

سال ۱۳۵۸ مادر و ‌پدرم با دو کودک خود مانند هزاران خانوادۀ دیگر افغانستان، کشور را ترک کردند و مهاجر شدند و از هر چیزی که در وطن بود دست کشیدند. خانواد...

تحلیل