January 23,2020 | ۱۳۹۸/۱۱/۰۳

صدای زنان برای تغییر

تو می‌دانی دین چه می‌گوید؟

مجیب‌الرحمان انصاری با همه غوغایی که به پا کرده  است دوتا حرف بیش‌تر ندارد. یکی این‌که جای زن در خانه است، دیگر آن‌که صورت زن عورت است. در گفت‌وگوهایش...

تحلیل