فریاد زنان در کتاب «کی فریاد ما را خواهد شنید»

دو سال محرومیت زنان از تمامی عرصه‌های اجتماعی توسط نظام حاکم در افغانستان، زمینه‌ی رشد، آموزش و قلم‌زدن را از آنان گرفته است. با این حال، برخی از زنان در خارج از افغانستان در تلاش استند که صدای زنان خفه‌شده در افغانستان باشد. مرسل سیاس، فعال حقوق زن و کارمند پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان … ادامه خواندن فریاد زنان در کتاب «کی فریاد ما را خواهد شنید»