گروهی از دختران رضاکار، کارزار جمع‌آوری لباس و پول نقد راه‌اندازی کرده و ازین طریق برای ۹۰ نفر کمک‌های نقدی و لباس توزیع کردند.
افراد نیازمند از سوی این گروه پیش از آغاز کارزار شناسایی شده بودند.
این کمک‌های شامل برنج، روغن، ماکارونی، پوشاک و پول نقد می‌شود.
سمیه حق‌جو مسؤول این کارزار می‌گوید که مردم در شرایط بحرانی از نظر اقتصادی به سر می‌برند و نیاز است درین زمینه اقدام شود.
گفتنی است که هم‌چنان ۱۵ جلد کتاب نیز در این کارزار جمع‌آوری شد و به کودکان توزیع شد.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان، وضعیت اقتصادی مردم بیش از پیش رو به بدی گرایید. زنان بیکار شدند، شمار زیادی از کارمندان نظامی و شماری از کارمندان ملکی نظام پیشین بیکار شدند. کارمندان برحال بخش ملکی نیز از چند ماه به این سو معاش دریافت نکرده‌اند.

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail