یکی از زنان معترض می‌گوید امروز قرار بود شماری از آنان به شمول زهرا محمدی به دفتر سازمان ملل بروند که طالبان پیش از آن، زهرا را از کلینیک گرفتند و با خود بردند.

او در این کلیپ صوتی گفته که مجبور است کودکان خود را از خانه گرفته و مکان زندگی خود را تغییر دهد.

وی هم‌چنان به کسانی‌که با زهرا به تماس بوده اند توصیه می‌کند تا در مورد تماس‌هایی که ممکن است از سوی زهرا دریافت کنند، مواظب باشند چون تلفن او در اختیار طالبان است و ممکن از ین طریق برای یافتن آدرس خانه‌ی دیگر معترضان زن استفاده کنند.

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail