براساس گزارش‌ها، دو زن معترض از دیروز به این‌سو از سوی طالبان بازداشت شده‌اند.

 معترضان زن می‌گویند که طالبان مرسل عیار و زهرا محمدی بازداشت کرده اند. 

مرسل عیار و زهرا محمدی پس از تمنا زریاب و پروانه ابراهیم‌خیل سومین و چهارمین زن معترضی هستند که از سوی طالبان بازداشت شده‌اند.

این کنشگران در اعتراض به محدودیت‌های وضع‌شده بر زنان در افغانستان از سوی طالبان، چندین تظاهرات به راه انداختند.

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail