گروهی از زنان در هرات، جلسه‌های‌ کتاب‌خوانی راه‌اندازی کرده‌اند. این زنان می‌گویند برای مبارزه با ناامیدی و ترویج فرهنگ‌ مطالعه به کتاب دست دوستی داده‌اند.

منیژه بهره، یکی از برگزار کننده‌گان جلسه‌های کتاب‌خوانی می‌گوید عمده‌ترین هدف از راه‌اندازی این جلسه‌ها، نشان دادن جایگاه زن در جامعه است.

او می‌افزاید: «در جلسه‌‌ی کتاب‌خوانی‌ برای یک دوره‌ی معین «مطالعات زنان» را آغاز کرده‌ایم. در این دوره به مطالعه و تحلیل کتاب‌های می‌پردازیم که مفهوم زن، زنانه‌گی و مادرانه‌گی را در بستر تاریخ، اجتماع و فرهنگ غرب و شرق حلاجی می‌کند.»

خانم بهره در ادامه می‌افزاید که در نخست تعداد شان چهار نفر بود اما اکنون اعضای این گروه به بیست تن می‌رسد.

این جلسه‌ها در ماه دوبار برگزار می‌شود. کتاب‌های مورد مطالعه در این گروه، نظر به تنوع فکری برای اعضای گروه داده می‌شود.

شماری از زنان از راه‌اندازی این جلسه‌ها استقبال می‌کنند.

سپیده دانش‌جو و عضو این گروه کتاب‌خوانی است. می‌گوید در شرایط کنونی، مطالعه و افزایش آگاهی تنها روزنه‌ی امید برای او است.

«زمانی‌که حکومت سقوط کرد من دیگر نتوانستم درسم را ادامه دهم. اکنون فکر می‌کنم این تنها روزنه‌ی امید برای پیشرفت من است.» 

افسون یکی دیگر از اعضای این گروه می‌گوید که اشتراک در این‌ جلسه‌ها سبب شده تا به گونه‌ی عمیق‌تر و منظم‌تر مطالعه کند.

وی همچنان می‌گوید: «برای خودآگاهی و افزایش آگاهی مطالعه می‌کنم.»

او می‌گوید هر چند قبلا هم مطالعه می‌کرد اما اکنون به گونه‌ی پیوسته مطالعه می‌کند.

با این حال برخی اعضای این گروه کتاب‌خوانی از دیگر زنان نیز می‌خواهند که برای ترویج و رشد فرهنگ مطالعه تلاش کنند.

جمیله احراری، عضو این گروه کتاب‌‌خوانی می‌گوید که کتاب‌خوانی تنها روش ارتقای ظرفیت است که می‌توان بدون محدودیت در هر زمان و مکان انجام داد. 

«هر یک ما مسؤولیت داریم تا فرهنگ مطالعه را ترویج کنیم. جامعه ما به زنان آگاه و مادران آگاه نیاز دارد. بنا لازم است تا رشد فرهنگ مطالعه را از درون خانه شروع کنیم.» 

به باور آگاهان مطالعه چه به قصد لذت باشد و چه به قصد افزایش دانایی، در هر صورت موجب تغییر اندیشه و نگرش و در نهایت بهتر عمل کردن در زندگی می‌شود و بی‌شک کتاب‌خوان‌شدن زنان و مادران، جامعه را از بحران بزرگ فرهنگی نجات می‌دهد.

گزارش‌گر: مرجان وفا

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail