گروهی از زنان در یک گردهمایی اعتراضی در کابل می‌گویند که دانش‌آموزان دختر، نباید بدون شرکت در امتحان ارتقا کنند.

زنان معترض می‌گویند: «ارتقای کاذب خاک زدن به چشم ماست.»

 همچنان این زنان از وضع محدودیت از سوی طالبان به زنان در رسانه‌ها انتقاد می‌کنند. 

زنان معترض مدعی اند که حرکت‌های اعتراضی شان درحالی انجام می‌شود که تهدید‌ها و خطر بازداشت شان از سوی طالبان وجود دارد.

  آنان می‌گویند‌ تا زمانی که به خواسته‌های شان رسیدگی نشود، اعتراض شان ادامه دارد. 

 این واکنش‌ها در حالی صورت می‌گیرد که مقام‌ها‌ی طالبان اخیراً گفتند که دانش آموزان دختر پس از صنف ۷ می‌توانند بدون شرکت در امتحان ارتقا کنند.

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail